نوشته‌هایی با برچسب "چگونه دستگاه بسازیم"

چگونه یک دستگاه روب گلدبرگ بسازیم چگونه یک دستگاه روب گلدبرگ بسازیم

تألیف: حمید وثیق زاده انصاری. منبع: راسخون. روبن گلدبرگ در طول 87 سال عمر خود استعدادهای بسیاری را از خود نشان داد. یکی از آنها کاریکاتورهای طنز سیاسی وی بودند، کاریکاتورهایی که در طول جنگ جهانی دوم خشم افراد بسیاری را برانگیختند. با این وجود هیچ یک از ایدههای او به اندازهی دستگاه روب گلدبرگ صاف و ساده، غیر عادی و یا حتی پیچیده نبودند. شما نمیتوانید انتظار داشته باشید تا بفهمید این دستگاه چیست تا این که شما یکی از آنها را در حال کار ببینید و یا اینکه خودتان یکی از آنها را درست کنید. اساساً دستگاه روب گلدبرگ ماشینی است که سادهترین کارها را با

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه