نوشته‌هایی با برچسب "مبانی سبک زندگی"

مبانی و اصول سبك زندگی از منظر قرآن و معارف رضوی مبانی و اصول سبك زندگی از منظر قرآن و معارف رضوی

نویسنده: مریم حق وردی طاقانکی (1). چکیده. این پژوهش، اصول سبک زندگی بر مبنای آموزه‌های قرآن کریم و معارف رضوی را ذیل چهار مبنای جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، معرفت‌شناسی و ارزش‌شناسی استخراج و تبیین و تحلیل کرده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ارائه بهترین طرح سبک زندگی برای بشر، تنها و تنها از کسی برمی‌آید که خالق انسان‌ها و آگاه از ویژگی‌ها و عالم بر تمام مصالح زندگی آن‌ها بوده، تمام تلاش او در جهت سعادت بشر خلاصه می‌شود و او کسی نیست، جز یکتا آفریننده هستی. کلیدواژه‌ها: مبانی سبک زندگی اسلامی، جهان‌بینی قرآن، معارف رضوی، مبانی هستی‌شناسی،

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه