نوشته‌هایی با برچسب "سرخ پوست"

سرخ پوست کوچک سرخ پوست کوچک

نویسنده: گروه نویسندگان. مترجم: پریچهر حکمت. اینکاس پسر یازده ساله ای است و در یکی از دهکده های سرزمینی زندگی می کند که دشت و تپه ی فراوان دارد و دو دریاچه ی بزرگ « میشیگان » و « هورون » را از یک دیگر جدا می کند. میشیگان و هورون از نام دو قبیله ی معروف گرفته شده است که سابقاً اجداشان شکارچی بودند و گوزن های کانادایی را در سرزمین وسیع امریکای شمالی شکار می کردند. ولی امروز سرخ پوستان در ناحیه ی کوچکی که مردمان رنگ پریده، یعنی سفید پوستان، برای آنها باقی گذاشته اند زندگی می کنند. با این حال، آنها بدبخت نیستند و حکومت امریکا این بومیان را تقریب

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه