نوشته‌هایی با برچسب "زندگی به سبک معنوی"

مؤلفه‌های خداباوری سبك زندگی معنوی در آموزه‌های رضوی مؤلفه‌های خداباوری سبك زندگی معنوی در آموزه‌های رضوی

نویسندگان: ثریا قطبی (1)، اصغر هادوی (2). اکبر رهنما (3)، فاطمه باغانی (4). شناسایی و تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های خداباوری سبک زندگی معنوی در آموزه‌های رضوی. چکیده:. معنویّت، قابلیت و گرایشی معنوی است که افراد را به سوی معرفت، عشق، معنا، آرامش و تعالی سوق می‌دهد و خاستگاه آن، ژرفای وجود آدمی است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های خداباوری سبک زندگی معنوی در آموزه‌های رضوی است. تحقیق از نوع بنیادی و به روش توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتواست. جامعه تحقیق، متنی و شامل روایت‌های امام رضا (علیه السلام) در مسند الامام الرضا (علیه ا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه