نوشته‌هایی با برچسب "رژیم غذایی قلب"

قلب و رژیم غذایی مناسب آن قلب و رژیم غذایی مناسب آن

مترجم: زهرا هدایت منش. منبع: راسخون. مصاحبه‌ی زیر توسط نشریه‌ی مأخذ با ژان ماری بور انجام شده است. وی نویسنده‌ی کتاب رژیم غذایی ‌مغز و سرپرست واحد سم شناسی اعصاب در مؤسسه‌ی ملی تندرستی و پژوهش‌های پزشکی در پاریس بود که در اینجا از چربی‌های مفید سخن می‌گوید، و توصیه‌هایی برای برخورداری از قلبی سالم از راه تغذیه مناسب دارد: در حالی‌که امروزه هر درد و ناراحتی و گرفتاری‌های تندرستی را مربوط به چربی‌ها می‌دانند، شما در آخرین کتاب خود از «چربی‌های مفید» صحبت می‌کنید، آیا می‌خواهید مجدداً به آن‌ها اعتبار بدهید؟. ابداً. اما بدون چربی‌ها، زندگی امکان‌

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه