نوشته‌هایی با برچسب "دل و جگر و قلوه"

آنچه باید در باره دل، جگر، قلوه، سیرابى، شیردان و مغز دانست آنچه باید در باره دل، جگر، قلوه، سیرابى، شیردان و مغز دانست

فواید :. جگر و قلوه، منبع ممتاز ویتامین 12B، فولات، نیاسین، آهن و سایر مواد معدنى اند. \nبیشتر چنین مواد غذایى در زمره منابع غنى پتاسیم هستند. مضرات :بسیارى از امعا و احشاى یادشده انباشته از کلسترول اند. ممکن است جگر، سموم را در خود پنهان سازد. امکان دارد مصرف بیش از حد جگر، موجب افزایش تدریجى ویتامین A گردد. به رغم ارزش غذایى فراوانى که امعا و احشا دارند، هیچ گاه در ایالات متحده به اندازه فرانسه و برخى کشورهاى اروپایى، طرفدار پیدا نکرده اند. حتى در سالیان اخیر، مصرف آنها از رونق افتاده است چرا که پاره اى از مواد غذایى مزبور به ویژه مغز و جگر

آنچه باید در باره دل، جگر، قلوه، سیرابى، شیردان و مغز دانست آنچه باید در باره دل، جگر، قلوه، سیرابى، شیردان و مغز دانست

مضرات :. بسیارى از امعا و احشاى. یادشده انباشته از کلسترول اند. ممکن است جگر، سموم را در. خود پنهان سازد. امکان دارد مصرف بیش از. حد جگر، موجب افزایش تدریجى ویتامین A گردد. به رغم ارزش غذایى. فراوانى که امعا و احشا دارند، هیچ گاه در ایالات متحده به اندازه فرانسه و برخى. کشورهاى اروپایى، طرفدار پیدا نکرده اند. حتى در سالیان اخیر، مصرف آنها از رونق. افتاده است چرا که پاره اى از مواد غذایى مزبور به ویژه مغز و جگر سرشار از. کلسترول مى باشند. در انگلستان، جار و جنجال. ناشى از بیمارى جنون گاوى (التهاب مغز: آنسفالیت گاوى اسفنجى شکل) نگرانى حاصل از. خ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه