ضرب المثل

ضرب المثل هاي خوزستاني

نویسنده: سیامک باقری چوکامی. ضرب المثل ها در کنار سایر عناصر فرهنگ عامه، مانند چیستان، کنایه ها و. بخشی از زبان گفتار را شکل می دهند که عمیقاً ریشه در سنت های شفاهی مردم دارد. صورت کوتاه ضرب المثل نتیجه ی انتقال شفاهی آن هاست. مردمان یک جامعه، هنگامی که تجربیات و اندوخته های خود و گذشتگان را به صورت حقایقی پذیرفته شده و مسلم می یابند، آن ها را به صورت جملاتی کوتاه، در قالب های نظم یا نثر بیان می کنند تا هنگام استفاده از آن ها مخاطب را به فکر عمیق فروبرده و در او تأثیری ماندگار بر جای گذارد. لذا ضرب المثل ها در واقع عصاره ی خرد جمعی یک ملت ا

ضرب المثل ضرب المثل خوزستانی ضرب المثل های خوزستانی

ادامه مطلب ...
ضرب المثل هاي آذري

نویسنده: سیامک باقر چوکامی. مثل جمله ای مختصر و مشتمل بر تشبیه، با مضمون حکیمانه که به سبب روانی لفظ و روشنی و لطف ترکیب، شهرت عام یافته باشد و همگان آن را بدون تغییر یا با اندک تغییر در محاوره به کار ببرند ( بهمنیار، 1369، مقدمه ). ضرب المثل ها، نقطه اتصال ادب رسمی به ادب شفاهی هستند. سال ها باید بگذرد تا مثلی بر زبان مردم جاری شود، مطالعه در ضرب المثل ها، که یکی از عناصر تشکیل دهنده فلکلور یا فرهنگ توده است؛ می تواند به خوبی خلقیات، عادات، اندیشه ی فردی و جمعی، حساسیت و علایق گوناگون مردم را نشان دهد. مثل های ملی، بازگو کننده آرزوها، احساس

ضرب المثل ضرب المثل آذری

ادامه مطلب ...
نگاهي به ضرب المثل هاي لري

نویسنده: جعفر یوسفی. ضرب المثل ها بخشی از فرهنگ یک ملت است که ریشه در اعتقادات، آداب و رسوم و تاریخ آن ملت دارد و می توان آن ها را یکی از خالص ترین نمادهای فرهنگی یک جامعه به حساب آورد. در کشور ما نیز به دلیل قدمت فرهنگی، ضرب المثل های فراوانی وجود دارد که اگر چه با زبان های مختلف بیان گردیده است ولی عموماً دارای یک مفهوم و معنا است که همانا از سرچشمه های اصیل فرهنگ اسلامی و یا فرهنگ ایرانی نشأت گرفته است. در میان لرها نیز ضرب المثل های فراوانی ��جود دارد که آن ها را در جای جای کشورمان با زبان ها و لهجه های گوناگون می توان شنید. در ادامه برخی

ضرب المثل لری ضرب المثل های لری

ادامه مطلب ...
ضرب المثل هاي كُردي

نویسنده: جعفر یوسفی. ضرب المثل ها یکی از مؤلفه های ادبیات شفاهی هستند که بخشی از زبان روزمره می باشند و با ساختاری محکم و روان، معنایی کنایی و کاربردی عام، در برگیرنده بزرگ ترین و وسیع ترین مفاهیم اخلاقی و تربیتی بوده که با توجه به اصالت و محتوای آن از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. ( رش احمدی، 1386، 216 ). بهمنیار نیز مثل را جمله ای معرفی می کند که مختصر است و مشتمل بر تشبیه با مضمون حکیمانه که به سبب روانی لفظ و روشنی و لطف ترکیب، شهرت عام یافته باشد و همگان آن را بدون تغییر یا با اندک تغییری به کار ببرند ( بهمنیار، 1369، مقدمه ). از آنجا

ضرب المثل

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حروف ث ، ج ، چ

حرف ث. ثمر علم ای پسر عمل است ورنه تحصیل علم درد سر است. *****. ثبات، قدم از پیش می برد. *****. ثروت را می توان پنهان کرد ولی فقر را نمی توان. حرف ج. جا تره و بچه نیست !. *****. جاده دزد زده تا چهل روز امنه !. *****. جایی نمیخوابه که آب زیرش بره !. *****. جایی که میوه نیست چغندر ، سلطان مرکباته !. *****. جواب ابلهان خاموشیست !. *****. جوانی کجائی که یادت بخیر !. *****. جوجه را آخر پائیز میشمرند !. *****. جوجه همیشه زیر سبد نمی مونه !. *****. جون بعزرائیل نمیده !. *****. جیبش تار عنکبوت بسته !. *****. جیگر جیگره ، دیگر دیگره !. حرف چ. چار دیواری

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف ت

تا ابله در جهانه، مفلس در نمیمانه !. *****. تابستون پدر یتیمونه !. *****. تا پریشان نشود کار بسامان نرسد !. *****. تا تنور گرمه نون و بچسبون !. *****. تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرون !. *****. تا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر نکرده بود !. *****. تا کرکس بچه دارشد، مردار سیر نخورد !. *****. تا گوساله گاو بشه ، دل مادرش آب میشه !. *****. تا مار راست نشه توی سوراخ نمیره !. *****. تا نازکش داری نازکن، نداری پاهاتو دراز کن !. *****. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها !. *****. تب تند عرقش زود در میاد !. *****. تخم دزد، شتر دزد میشه !. ****

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف پ

پا را به اندازه گلیم باید دراز کرد !. *****. پای خروستو ببند، بمرغ همسایه هیز نگو !. *****. پایین پایین ها جاش نیست، بالا بالا ها راش نیست !. *****. پز عالی، جیب خالی !. *****. پس از چهل سال چارواداری، الاغ خودشو نمیشناسه !. *****. پس از قرنی شنبه به نوروز میافته !. *****. پسر زائیدم برای رندان، دختر زائیدم برای مردان، موندم سفیل و سرگردان !. *****. پدر کو ندارد نشان از پدر --- تو بیگانه خوانش نخوانش پسر !. *****. پنج انگشت برادرند، برابر نیستند !. *****. پول است نه جان است که آسان بتوان داد !. *****. پول پیدا کردن آسونه، اما نگهداریش مشکله !.

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف ب

با آل علی هر که در افتاد ، ور افتاد . *****. با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت !. *****. با این ریش میخواهی بری تجریش ؟. *****. با پا راه بری کفش پاره میشه، با سر کلاه !. *****. باد آورده را باد میبرد !. *****. با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !. *****. بادنجان بم آفت ندارد !. *****. بارون آمد، ترکها بهم رفت !. *****. بار کج به منزل نمیرسد !. *****. با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچکدام با هرهیچکدام هر دو !. *****. بازی اشکنک داره ، سر شکستنک داره !. *****. بازی بازی، با ریش بابا هم بازی !. *****. با سیلی صورت خودشو سر

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف الف

اجاره نشین خوش نشینه !. *****. ارزان خری، انبان خری !. *****. از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم !. *****. از اونجا مونده، از اینجا رونده !. *****. از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره !. *****. از این امامزاده کسی معجز نمی بینه !. *****. از این دم بریده هر چی بگی بر میاد !. *****. از این ستون به آن ستون فرجه !. *****. از بی کفنی زنده ایم !. *****. از دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !. *****. از تنگی چشم پیل معلومم شد --- آنانکه غنی ترند محتاج ترند !. *****. از تو حرکت، از خدا برکت . *****. از حق تا نا حق چهار انگشت

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف آ

آب از دستش نمیچکه !. *****. آب از سر چشمه گله !. *****. آب از آب تکان نمیخوره !. *****. آب از سرش گذشته !. *****. آب پاکی روی دستش ریخت !. *****. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم !. *****. آب را گل آلود میکنه که ماهی بگیره !. *****. آب زیر پوستش افتاده !. *****. آب که یه جا بمونه، میگنده . *****. آبکش و نگاه کن که به کفگیر میگه تو سه سوراخ داری !. *****. آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع ـ چه یک نی چه چه صد نی !. *****. آب که سر بالا میره، قورباغه ابوعطا میخونه !. *****. آب نمی بینه و گرنه شناگر قابلیه !. *****. آبی از او گرم نمیشه !. ****

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف ف

فردا که برمن و تو وزد باد مهرگان --- آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست ؟ ( ناصر خسرو ). *****. فرزند بی ادب مثل انگشت ششمه، اگر ببری درد داره ، اگر هم نبری زشته !. *****. فرزند عزیز نور دیده --- از دبه کسی ضرر ندیده !. *****. فرزند کسی نمیکند فرزندی --- گر طوق طلا به گردنش بر بندی !. *****. فرزند عزیز دردونه، یا دنگه یا دیوونه !. *****. فرشش زمینه، لحافش آسمون !. *****. فرش، فرش قالی، ظرف، ظرف مس، دین، دین محمد !. *****. فضول را بجهنم بردند گفت : هیزمش تره !. *****. فقیر، در جهنم نشسته است !. *****. فکر نان کن که خربزه آبه !. *****. فلفل نبین چ

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حروف ط ، ع ، غ

حرف ط. طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق --- تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش !( سعدی ). *****. طبل تو خالیست !. *****. طبیب بی مروت، خلق را رنجور میخواهد !. *****. طشت طلا رو سرت بگیر و برو !. *****. طعمه هر مرغکی انجیر نیست !. *****. طمع آرد به مردان رنگ زردی !. *****. طمع پیشه را رنگ و رو زرده !. *****. طمع را نباید که چندان کنی --- که صاحب کرم را پشیمان کنی !. *****. طمع زیاد مایه جونم مرگی ( جوانمرگی ) است !. *****. حرف ع. عاشقان را همه گر آب برد خوبرویان همه را خواب برد (ایرج میرزا). *****. عاشق بی پول باید شبدر بچیند!. *****. عاشقم،

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف ص ، ض

حرف ص. صابونش به جامه ما خورده !. *****. صبر کوتاه خدا سی ساله !. *****. صداش صبح در میاد !. *****. صد پتک زرگر، یک پتک آهنگر !. *****. صد تا گنجشک با زاق و زوقش نیم منه !. *****. صد تا چاقو بسازه، یکیش دسته نداره !. *****. صد تومن میدم که بچه ام یکشب بیرون نخوابه وقتی خوابید ، چه یکشب چه هزار شب !. *****. صد رحمت به کفن دزد اولی !. *****. صد سال گدائی میکنه هنوز شب جمعه را نمیدونه !. *****. صد سر را کلاه است و صد کور را عصا !. *****. صد من پرقو یکمشت نیست !. *****. صد موش را یک گربه کافیه !. *****. صفراش به یک لیمو می شکنه !. *****. صنار جیگرک

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف ش

شاه خانم میزاد، ماه خانم درد میکشه !. *****. شاه می بخشه شیخ علیخان نمی بخشه !. *****. شاهنامه آخرش خوشه !. *****. شب دراز است و قلندر بیکار !. *****. شب سمور گذشت و لب تنور گذشت !. *****. شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد --- گمانش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم !. *****. شبهای چهارشنبه هم غش میکنه !. *****. شپش توی جیبش سه قاب بازی میکنه !. *****. شپش توی جیبش منیژه خانومه !. *****. شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خره !. *****. شتر بزرگه زحمتش هم بزرگه !. *****. شتر خوابیده شم بلندتر از خر ایستاده است !. *****. شتر در خواب بیند پنبه دا

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف س

سال به دوازده ماه ما می بینیم یکدفعه هم تو ببین !. *****. سال به سال دریغ از پارسال !. *****. سالها میگذاره تا شنبه به نوروز بیفته !. *****. سالی که نکوست از بهارش پیداست !. *****. سبوی خالی را بسبوی پر مزن !. *****. سبوی نو آب خنک دارد !. *****. سبیلش آویزان شد !. *****. سبیلش را باید چرب کرد !. *****. سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزت برسد !. *****. سخن خود تو کجا شنیدی، اونجا که حرف مردمو شنیدی !. *****. سر بریده سخن نگوید !. *****. سر بزرگ بلای بزرگ داره !. *****. سر بشکنه در کلاه، دست بشکنه در آستین !. *****. سر بی صاحب میتراشه !. *****. س

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف ز

ز آب خرد، ماهی خرد خیزد --- نهنگ آن به که از دریا گریزد !. *****. زاغم زد و زو غم زد، پس مانده کلاغ کورم زد !. *****. زبان بریده بکنجی نشسته صم بکم --- به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم . ( سعدی ). *****. زبان خر را خلج میدونه !. *****. زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون میآورد !. *****. زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد --- بهوش باش که سر در سر زبان نکنی . *****. زبان گوشت است بهر طرف که بچرخانی میچرخه !. *****. زخم زبان از زخم شمشیر بدتره !. *****. زدی ضربتی ضربتی نوش کن !. *****. زرد آلو را میخورند برای هسته اش !. *****. زرنگی زیاد فقر می آره !. **

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف ر

راه دزد زده تا چهل روز امنه !. *****. راه دویده، کفش دریده !. *****. رحمت بکفن دزد اولی !. *****. رخت دو جاری را در یک طشت نمیشه شست !. *****. رستم است و یکدست اسلحه !. *****. رستم صولت و افندی پیزی !. *****. رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت . ( آصفی هروی ). *****. رطب خورده کی منع رطب چون کند !. *****. رفت زیر ابروش را برداره چشمش را هم کور کرد !. *****. رفت به نان برسه بجان رسید !. *****. رفتم ثواب کنم کباب شدم !. *****. رفتم خونه خاله دلم واشه ، خاله خسبید دلم پوسید !. *****. رفتم شهر کورها ، دیدم همه کور، منهم کور !. *****. رنگم ببین و حالم

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف د ، ذ

حرف د. دادن بدیوانگی گرفتن بعاقلی !. *****. دارندگیست و برازندگی !. *****. داری طرب کن، نداری طلب کن !. *****. داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حسابه !. *****. دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد !. *****. دانا گوشت میخورد نادان چغندر !. *****. دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه --- هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا !. *****. دختر تنبل، مادر کدبانو را دوست داره !. *****. دختر همسایه هر چه چل تر برای ما بهتر !. *****. دختری که مادرش تعریف بکنه برای آقا دائیش خوبه !. *****. درازی شاه خانم به پهنای ماه خانم در !. *****. در بیابان گرسنه را شلغم

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف خ

خار را در چشم دیگران می بینه و تیر را در چشم خودش نمی بینه !. *****. خاک خور و نان بخیلان مخور ! ( . خار نه ای زخم ذلیلان مخور ). *****. خاک کوچه برای باد سودا خوبه !. *****. خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه --- هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا ؟!. *****. خاله سوسکه به بچه اش میگه : قربون دست و پای بلوریت !. *****. خانه ای را که دو کدبانوست، خاک تا زانوست !. *****. خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالی باشه !. *****. خانه خرس و بادیه مس ؟. *****. خانه داماد عروسیست، خانه عروس هیچ خبری نیست !. *****. خانه دوستان بروب و در دشمنان را مکوب

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف ح

حافظه ساعت زندگی است. *****. حتی در جهنم انسان می تواند رفیقی برای خود پیدا کند. *****. حتی سخت ترین زمستانها هم از بهار می رنجند. *****. حتی گاو با دم خود از خود دفاع می کند. *****. حتی گنج پادشاه پایان می یابد. *****. حتی مرغ کور هم گهگاهی دانه ای پیدا می کند. *****. حرف حق شمشیری است برنده. *****. حساب به دینار، بخشش به خروار. *****. حسد عمیق تر از کک می گزد. *****. حسد وفاداری را نمی شناسد. *****. حسد پیر نمی شود. *****. حسود کور است. *****. حق بالاتر از قانون است. *****. حق شناسی بار سنگینی است. *****. حقیقت سنگین است لذا عده ای معدود حاضر

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه