دین و اندیشه

امام رضا (ع) و جريان هاي داخلي اماميه (3)

نویسنده: سید یحیی میر حسینی *. 3. فطحیه و اسماعیلیه. از دیگر فرقه های موجود در زمان امامت حضرت رضا (علیه السلام)، دو مذهب « اسماعیلیه » و « فَطحیه » می باشد. پس از رحلت امام صادق (علیه السلام) شیعیان در جانشینی آن حضرت دچار سردرگمی شدند. برخی گمان کردند امامت به اسماعیل بن جعفر منتقل شده است، با وجود این که وی اندکی (1) پیش از پدر خود درگذشت. (2) اسماعیل فرزند ذکور ارشد امام بود و انتظار عمومی آن بود که وی جانشین آن حضرت شود. (3) حتی شایعاتی قوی به وجود آمد که حضرت صادق (علیه السلام) او را صریحاً به عنوان جانشین خود انتخاب کردند. (4) اسماعیل

امام رضا ع

ادامه مطلب ...
سيري در منظومه تربيتي- اخلاقي امام رضا (ع) (1)

نویسنده: مصطفی فقیه اسفندیاری (1). مقدمه. موضوع تمامی رسالت های آسمانی انبیاء الهی، انسان و تربیت همه جانبه او برای نیل به کمالات بوده، تا بتواند در پرتو تزکیه (2) و تعلیم، آیینه تمام نمای اسماء‌ و صفات الهی باشد و کوس خلیفة اللهی را سر دهد. تربیت امری است که در انسان امکان تحقق و ظهورش وجود دارد چه آن که اگر او تربیت پذیر نمی بود، ارسال رُسل و انزال کتب از یک سو و بهره مند کردن او از نعمت بزرگ عقل از سوی دیگر، لغو و عبث می نمود در حالی که برنامه تربیت انسان با تدبیر حکیمانه حضرت حق عزوجل، تهیه و با تلاش انبیا و اولیاء به اجرا درآمده است. در

امام رضا ع

ادامه مطلب ...
سيري در منظومه تربيتي- اخلاقي امام رضا (ع) (2)

نویسنده: مصطفی فقیه اسفندیاری *. 9. تربیت در دوره نوجوانی و جوانی. 1-9. حق تکریم و احترام جوان و نوجوان. اصل کرامت و حرمت انسان و لزوم حفظ آن در لسان و عمل نبوی و علوی سخت مورد توجه بوده. در روایتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که به برادر مسلمان خود احترام نهد خدا را احترام کرده است. (1) و نیز امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرم��ده است: با مخاطب خود پسندیده و مؤدبانه سخن بگویید تا او نیز محترمانه جوابتان را بگوید. (2). در سیره رضویه هم آمده که آن حضرت فرمود: لازم است با تمام اطفال و بزرگ سالان مؤدب و با تکریم و احترام رفتار کنی

امام رضا ع

ادامه مطلب ...
سيري در منظومه تربيتي- اخلاقي امام رضا (ع) (3)

نویسنده: مصطفی فقیه اسفندیاری *. 11. تربیت اخلاقی. در حوزه تربیت اخلاقی و کسب فضائل اخلاقی و ترک رذایل آن نیز به شدت مورد عنایت امام رضا (علیه السلام) بوده است. اگرچه اخلاق از امور فردی به شمار می آید، ولی از آن جایی که انسان مدنی بالطبع است و یا مستخدم بالطبع است(1)، ولی به ناچار باید به اجتماع و مدنیت روی آورد تا حاجات وی برآورده شود، لذا اخلاق فردی چون در حوزه عمل و در رویارویی با اجتماع بروز و ظهور می یابد، از این رو اخلاق نمایشگاهی است برای ابراز شخصیت اجتماعی هر انسان و می توانیم مدعی شویم که سیره اخلاقی هرکس همان سلوک اجتماعی اوست. امام

امام رضا ع

ادامه مطلب ...
گذري بر زندگي امام رضا (ع)

نویسنده: صادق سجادی (1). علی بن موسی الرضا (علیه السلام)، هشتمین امام شیعیان (م صفر 203ق)(2)، فرزند امام موسی الکاظم (علیه السلام) و ولی عهد محمد مأمون عباسی. کنیه ی امام را غالباً ابوالحسن، و بنابر روایتی از اباصلت هروی، ابوبکر آورده اند. (3) نام و لقب مادر امام رضا (علیه السلام) را نیز به اختلاف، خیزران المرسیه، سکن النوبیه، تکتم، اروی، صقر، نجمه، سمان؛ و لقبش را شقراء‌ آورده اند، اما بیشتر روایات متفق اند که کنیزی حبشی بوده و ام البنین کنیه داشته است. (4). درباره تاریخ تولد امام رضا (علیه السلام)، با توجه به آن چه درباره ی سن و دوران امامتش

زندگی امام رضا زندگی امام رضا ع زندگی امام رضا (ع)

ادامه مطلب ...
نيم نگاهي به راويان امام رضا (ع) (1)

نویسنده: محمدکاظم رحمان ستایش. راویان نقش انتقال حدیث را به عهده دارند. چگونگی فراگیری حدیث توسط ایشان و چگونگی انتقال احادیث در اعتماد به احادیث نقش مهمی دارند. تبیین نوع ارتباط راویان با امام و توجه به اصناف مختلف راویان در ترسیم سیمایی روشن از وضعیت منقولات از ایشان تأثیر بسزایی دارد. از سوی دیگر چگونگی انتقال احادیث به شکل شفاهی یا کتبی احادیث امام رضا (علیه السلام) به میزان قابل توجهی در اعتماد به احادیث واجد اهمیت است. این نوع نگاه در کنار نگاه جرح و تعدیلی به راویان می تواند نقش مهمی در تبیین جامع روایات امام رضا (علیه السلام) دارد.

راویان امام رضا امام رضا ع

ادامه مطلب ...
نيم نگاهي به راويان امام رضا (ع) (2)

4-3. همراهان سفر. در برخی روایات راویانی به نقل جریاناتی پرداخته اند که در ضمن سفر امام رضا (علیه السلام) اتفاق افتاده است و آنان به جهت همراهی با ایشان دیده ها و شنیده های خود را نقل کرده اند. از جمله:. محمد بن علی که در روایت تهذیب (1) ‌و استبصار (2) نحوه نماز خواندن آن حضرت را در سفر نقل کرده است. شخصی ملقب به جوّانی نیز در همراهی آن حضرت بوده که در رجال کشی به آن تصریح کرده است. (3). رجاء بن ابی ضحاک خراسانی که از سوی مأمون مأمور انتقال امام رضا (علیه السلام) از مدینه به مرو بود نیز در همراهی آن حضرت بود. از او روایتی طولانی درباره دید

راویان امام رضا امام رضا ع

ادامه مطلب ...
نيم نگاهي به راويان امام رضا (ع) (3)

9-3. راویان پر روایت از امام رضا (علیه السلام). 1-9-3. فضل بن شاذان. نجاشی پدر او را از اصحاب یونس دانسته است و در نقل پدرش از امام رضا (علیه السلام) با تشکیک، این نظر را به قولی نسبت داده است. اما به هر حال پدرش را ثقه معرفی کرده است(1). ظاهر این کلام آن است که روایت خود فضل بن شاذان از امام رضا (علیه السلام) از دیدگاه او مردود است. نجاشی خود او را یکی از اصحاب فقیه و متکلم و بزرگ در میان شیعیان شناخته است. تا آن جا که تصریح می کند که او در جلالت قدر به حدی است که مشهورتر از توصیف ماست. آمار تألیفات او را تا 280 عنوان نقل کرده است(2).

راویان امام رضا امام رضا ع

ادامه مطلب ...
جايگاه امام رضا (ع) در ادبيات سيره نگاري و مناقب نگاري سده هاي متقدم و ميانه (1)

نویسنده: سید محمدهادی گرامی (1). مقدمه. نگاهی فراگیر به قرون متقدم و میانه اسلامی البته با رویکردی تحلیلی- کتابشناسانه، دشواری های خاص خود را دارد. در این میان موضوع کتاب شناسی آثار مربوط به امام رضا (علیه السلام) و همچنین جایگاه ایشان در ادبیات مکتوب این دوره از این مقوله مستثنی نیست. کتاب شناسی آثار مربوط به شخصیت و جایگاه امام رضا (علیه السلام) پیش از قرون متأخر هجری غالباً در مفهومی عام و فراگیر قابل پی جویی است چرا که شکل گیری و خلق آثاری از نوع تک نگاری درباره امام رضا (علیه السلام)، معمولاً مربوط به سده های متأخر است. (2) به دیگر سخن،

جایگاه امام رضا امام رضا ع امام رضا در ادبیات

ادامه مطلب ...
جايگاه امام رضا (ع) در ادبيات سيره نگاري و مناقب نگاري سده هاي متقدم و ميانه (2)

2. بررسی آثار سده های میانه. 1-2. گسترش مناقب نگاری و آغاز تاریخ نگاری فارسی درباره ی ائمه در سده ششم. در سده ششم هجری بسیار طبیعی بود که روند نگارش ها درباره ی تاریخ زندگانی معصومان ادامه و حتی گسترش یابد، اما آنچه به عنوان روندی جدید آغاز شد این بود که در این دوره برای نخستین بار تاریخ نگاری درباره ی زندگانی و دلائل معصومان به زبان فارسی آغاز شد. از سوی دیگر در این سده بود که روند مناقب نگاری معصومان که از پیش آغاز شده بود به اوج خود رسید و از لحاظ کمیت و کیفیت توسعه زیادی یافت. (1). یکی از آثاری که در نیمه اول سده ششم هجری نگاشته شده است

جایگاه امام رضا امام رضا ع امام رضا در ادبیات

ادامه مطلب ...
روش شناسي مطالعات روانشناسي در مکتب علمي امام صادق (ع)

نویسنده: محمد حسین توانایی. مقدمه. روانشناسی که بر اساس نظر روان شناسان به مطالعه ی علمی رفتار جانداران از جمله انسان می پردازد، روش مطالعات و تحقیقات خود را بر پایه ی « مشاهده و آزمایش » قرار می دهد(1). روش مشاهده و آزمایش غالباً به تجزیه و تخلیل رفتارهای محسوس می پردازد. در روانشناسی علی رغم عنوان آن، به مسئله روح و روان چندان توجهی نمی شود، زیرا با روش مطالعاتی این علم، قابل اندازه گیری و مشاهده نیست. بنابراین بسیاری از آثار آن در رفتار های فردی و اجتماعی نادیده گرفته می شود. اما در مطالعات روانشناسی اسلامی به ویژه بر اساس تعالیم امام صاد

روش شناسی علمی روش های علمی روانشناسی روش علمی امام صادق

ادامه مطلب ...
تعامل حديث با دانش هاي بشري از ديدگاه امام صادق (ع)

نویسنده: دکتر عبدالهادی مسعودی. مقدمه. بارور شدن علوم اسلامی، زاییده ی رویارویی همه جانبه ی آنها با زندگی بشر است(1) برای نمونه هنگامی که دانش فقه، خود را متکفّل پاسخگویی به باید و نباید زندگی دید و افزون بر بایسته های زندگی، به شایسته ها نیز پرداخت و دروازه ی پرسش را به سوی هر مکلفّی گشود، نیازمند نگاهی نو به سرمایه های خود شد. هم آن چه را داشت، ژرف تر کاوید و هم آن چه را در سبد سرمایه هایش نمی یافت، از دیگر دانش ها وام گرفت و به استخدام درآورد. فقه، به متون دینی تکیه کرد، اما بنای عقلا، ارتکازات فطری آدمیان، سیره ی رفتاری دین داران و اتفاق

حدیث امام صادق دانش امام صادق حدیث امام صادق ع

ادامه مطلب ...
ارزيابي از آثار منتسب به امام صادق (ع) (1)

نویسنده: فرامرز حاج منوچهری. در سخن از تألیف یا انتساب آثاری به امام صادق ( علیه السلام )، پیش از هر چیز باید گفت، با آنچه از نمای کلی سده ی 2ق بر می آید، بدون شک در بادی امر می توان چنین انگاشت که امام ( علیه السلام ) شخصاً اقدام به تألیف آثاری در زمینه های گوناگون علوم کرده باشند(1). آن حضرت به عنوان ادامه دهنده ی راه پدر بزرگوار خود، امام محمد باقر( علیه السلام ) و بی شک مؤسس فقه شیعه، فرد اجلای در تدوین و تألیف در مباحث فقهی توانند بود. این یک واقعیت است که تقریباً هیچ کتاب تألیف شده ای در محافل امامی از امهات در فقه و اصول یافت نمی شود ک

آثار امام صادق آثار امام صادق ع امام صادق ع

ادامه مطلب ...
ارزيابي از آثار منتسب به امام صادق (ع) (2)

نویسنده: فرامرز حاج منوچهری. مصباح الشریعة:. یکی از مشهورترین آثار منسوب به امام جعفر صادق ( علیه السلام ) که متنی اخلاقی با رویکردی صوفیانه است. نخستین بار ابن طاووس ( د 664ق ) در الامان من اخطار الاسفار نام کامل آن را به صورت مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه آورده و در بیان ارزشمندی آن یادآور شده که خوب است مسافران آن را در سفرها همراه خود داشته باشند ( ص91 ). این اثرمشتمل بر 100 باب و یادآور ابواب کتاب های نظری صوفیه است. رویکرد متن بیانگر تلاشی برای پیوند و جمع میان شریعت و طریقت است و بزرگداشت برخی از مشایخ صوفیه از نشانه های بارز آن به شم

آثار امام صادق آثار امام صادق ع امام صادق ع

ادامه مطلب ...
چرا اسماعيل ذبح نشد؟

نویسنده: شیخ الاسلام دکتر محمدطاهر القادری. مترجم: سیدعبدالحسین رئیس السادات. دستور قربانی سیدنا اسماعیل (علیه السلام) از بارگاه خداوند. خدای تبارک و تعالی هم دعاهای بندگان خویش را قبول می کند و هم آنها را در بوته ی آزمایش قرار می دهد. به این وسیله هم قدرت ایمانی آنها مورد امتحان قرار می گیرد و هم آنها را به جایگاه های رفیع و اعلا می رساند. انبیای عظام را که خدای تعالی این گونه از همه ی جهان و جهانیان جایگاهی رفیع تر و مرتبه ای افزون تر عنایت فرموده و با نعمت قرب و وصال خویش ایشان را مورد مهر و محبّت خود قرار داده است نیز بر همین منوال از گذرگ

ادامه مطلب ...
حسين (عليه السلام) وارث اسماعيل (عليه السلام)

نویسنده: شیخ الاسلام دکتر محمدطاهر القادری. مترجم: سیدعبدالحسین رئیس السادات. مفهوم ذبح عظیم. در حیات شریف سرورمان حضرت ابراهیم (علیه السلام) موضوع قربانی کردن حضرت اسماعیل (علیه السلام) آن گونه واقعه ای است که به خاطر آن ایشان در بارگاه پروردگاری به شرف امامت نیز مشرّف می شود. حضرت ابراهیم (علیه السلام) در راه خدا برای قربانی کردن فرزند دلبندش خود نیز آماده شده بود و پسر سعادتمند نیز سر تسلیم در برابر فرمان خداوند فرود آورد. پدر و فرزند فقط با اظهار زبانی در تقدیم جان آماده نبودند بلکه حضرت ابراهیم (علیه السلام) به منظور انجام عملی فرمان و ق

ادامه مطلب ...
فضائل اميرالمؤمنين عليه السلام از منظر يک عالم سنّي

نویسنده: شیخ الاسلام دکتر محمدطاهر القادری. مترجم: سید عبدالحسین رئیس السادات. فضایل مولای کائنات کرم الله وجهه. خلیفه ی چهارم، حضرت علی مرتضی، شیر خدا کرم الله وجهه رهبر بزرگ جنبش اسلامی همراه بی اندازه مورد اعتماد نبی آخرالزمان حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم)، جان نثار مصطفی و داماد رسول بود. در باب فضیلت ایشان احادیث فراوانی نقل شده است که از آن میان تعدادی را به عنوان یادآوری در ادامه می آوریم. ذرّیه ی نبی (صلی الله علیه و آله و سلم) در صلب علی اکرم الله وجهه. 1- عن جابر (رضی الله عنه) قال، قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و

ادامه مطلب ...
مناقب فاطمه الزهرا رضي الله عنها

نویسنده: شیخ الاسلام دکتر محمدطاهر القادری. مترجم: سید عبدالحسین رئیس السادات. از منظر یک عالم سنی. برای ذبح عظیم و عمومیت بخشیدن به نور ولایت مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) از ذریّه ی حضرت ابراهیم (علیه السلام) زوجی چنین بلند مرتبه و عالی مقام برگزیده شدند. این زوج حضرت علی و حضرت فاطمه رضی الله عنهما بودند که دستور ازدواجشان از آسمانها رسیده بود. تقدیر بود که مقام و منصب ذبح عظیم به نام نور دیدگان آن دو شخصیت الهی سید و سرورمان امام حسین نگاشته شود. حضرت فاطمه الزهرا دختر عزیز و دلبند نبی اکرم علیه الصلوه و السلام است. ایشان را بانوی به

فاطمه رضی الله عنها فاطمه رضی الله رضی الله عنها

ادامه مطلب ...
مناقب سرورمان حضرت امام حسين (عليه السلام)

نویسنده: شیخ الاسلام دکتر محمدطاهر القادری. مترجم: سید عبدالحسین رئیس السادات. نوشته ی یک عالم سنّی. حسنین رضی الله عنهما سرور جوانان بهشت. 1- از جناب ابوسعید خدری (رضی الله عنه) روایت شده است که رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه ( جامع ترمذی، ج2، ص 218 ) . حسن و حسین (رضی الله عنهما) سرور جوانان بهشت هستند. فرزندان بزرگوار بانوی بهشت و پاره ی تن علی کرم الله وجهه الکریم حسن و حسین رضی الله عنهما را سرور جوانان بهشت فرموده است و این فرموده ی تاجدار کائنات نبی آخرالزمان، رحمة للعالمین (صلی الله عل

مناقب امام حسین حضرت امام حسین حضرت امام حسین علیه السلام

ادامه مطلب ...
داستان آزادگي و ايثار

نویسنده: شیخ الاسلام دکتر محمدطاهر القادری. مترجم: سید عبدالحسین رئیس السادات. شب عاشورا، شب عبادت. درالبدایه و النهایه و ابن کثیر روایات فراوانی به شکل های گوناگون آمده است که در آنها آورده اند نواده ی رسول، حضرت امام حسین (علیه السلام) با تنی بسیار خسته در کنار خیمه ی خویش پا بر شن های میدان کربلا می گذارند. بر شمشیر تکیه زده اند. انتظار روز عاشورا را می کشند که خواب کوتاهی سراغشان می آید. آن طرف تر ابن سعد پس از این که تصمیم می گیرد کار را تمام کند به لشکریانش دستور می دهد که به حسین (علیه السلام) و همراهان ایشان حمله کنند. لشکر یزید با

داستان آزادگی داستان های آزادگی داستان ایثار

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه