تاریخ روز جشن هالووین 9 آبان است و خیلی ها برای این جشن کیک ها و شیرینی های وحشتناک درست می کنند و اموزش های اون رو از درون کتاب و یا صفحات اینترنت دریافت می کنند و بر اساس همان آموزش اقدام به درست کردن این نوع خوراکی ها و کیک های وحشتناک برای جشن هالووین می کنند که گاهی این نوع آموزش ها و درست کردن آنها مطابق میل آنها پیش نمی رود و آنچه را انتظار داشته اند درست نمی کنند و در عوض شکل های متفاوت و خنده داری به وجود می آید که ما در ادامه تعدادی از این عکس های خنده دار از موضوع چی می خواستیم و ...


چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

تاریخ روز جشن هالووین 9 آبان است و خیلی ها برای این جشن کیک ها و شیرینی های وحشتناک درست می کنند و اموزش های اون رو از درون کتاب و یا صفحات اینترنت دریافت می کنند و بر اساس همان آموزش اقدام به درست کردن این نوع خوراکی ها و کیک های وحشتناک برای جشن هالووین می کنند که گاهی این نوع آموزش ها و درست کردن آنها مطابق میل آنها پیش نمی رود و آنچه را انتظار داشته اند درست نمی کنند و در عوض شکل های متفاوت و خنده داری به وجود می آید که ما در ادامه تعدادی از این عکس های خنده دار از موضوع چی می خواستیم و چی شد رو به اشتراک گذاشتیم که مشاهده می کنید.

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

چی می خواستیم چی شد!؟ +تصاویر خنده دار

منبع: ایران مطلب

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه