پیرمرد و پیرزن های شاد و سرخوش +تصاویر


پیرمرد و پیرزن های شاد و سرخوش +تصاویر - تصویر 1

با زیاد شدن سن کم کم شاید فراموشی ها و مریضی های نا خواسته فرد مورد نظر رو فرا بگیره و کارهایی رو که در سن های کمتر و جوان تری انجام می داد نتواند به خوبی انجام دهدند اما افراد مسنی هم هستند که با اضافه شدن سن انها شیطنت انها هم کم نشده است و هنوز هم همانند کودکی سرخوش و شیطون هستند. شما در ادامه تعدادی از این پیرمرد پیرزن های سرخوش و شیطون رو مشاهده می کنید.

پیرمرد و پیرزن های شاد و سرخوش +تصاویر

پیرمرد و پیرزن های شاد و سرخوش +تصاویر

پیرمرد و پیرزن های شاد و سرخوش +تصاویر

پیرمرد و پیرزن های شاد و سرخوش +تصاویر

پیرمرد و پیرزن های شاد و سرخوش +تصاویر

پیرمرد و پیرزن های شاد و سرخوش +تصاویر

پیرمرد و پیرزن های شاد و سرخوش +تصاویر

پیرمرد و پیرزن های شاد و سرخوش +تصاویر

پیرمرد و پیرزن های شاد و سرخوش +تصاویر

پیرمرد و پیرزن های شاد و سرخوش +تصاویر

پیرمرد و پیرزن های شاد و سرخوش +تصاویر

پیرمرد و پیرزن های شاد و سرخوش +تصاویر

پیرمرد و پیرزن های شاد و سرخوش +تصاویر

منبع: ایران مطلب

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه