به گزارش سرویس کشکول جام نیوز، هنرنمایی از اندی موس و جیمی واردلی در سواحل نرماندی. اثر هنری آنها در ساحل نمایانگر 9000 سرباز کشته شده در سال 1944 در طول نبرد نرماندی است.  نرماندی نام یکی از نبردهای جنگ جهانی دوم است. در این نبرد نیروهای متفقین در ۶ ژوئن ۱۹۴۴ در کرانه نرماندی پیاده شدند و به آزادسازی فرانسه اشغالی از نیروهای آلمان نازی پرداختند. این نبرد، بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخ محسوب می‌شود. این نبرد به شکست آلمان نازی در جبهه نرماندی انجامید.

 

هنری زیبا به یاد کشته شدگان «نرماندی» + تصاویر - تصویر 1

هنری زیبا به یاد کشته شدگان «نرماندی» + تصاویر - تصویر 2

هنری زیبا به یاد کشته شدگان «نرماندی» + تصاویر - تصویر 3

هنری زیبا به یاد کشته شدگان «نرماندی» + تصاویر - تصویر 4

هنری زیبا به یاد کشته شدگان «نرماندی» + تصاویر - تصویر 5

هنری زیبا به یاد کشته شدگان «نرماندی» + تصاویر - تصویر 6

هنری زیبا به یاد کشته شدگان «نرماندی» + تصاویر - تصویر 7

هنری زیبا به یاد کشته شدگان «نرماندی» + تصاویر - تصویر 8

هنری زیبا به یاد کشته شدگان «نرماندی» + تصاویر - تصویر 9

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه