افرادی که از چک استفاده می کنند حتما این نکات را خوانده و در هنگام کار از آن استفاده کنند.

به گزارش سرویس حوادث جام نیوز به نقل از خراسان، افرادی که از چک استفاده می کنند این نکات را رعایت کنند تا دچار مشکل نشوند.

 

1- هیچ گاه چک سفید امضا صادر نکنید.

2 - مراقب باشید امضای شما با نمونه امضای بانکی یکی باشد. چون در غیر این صورت موجب مسئولیت و تعقیب کیفری خواهد بود.

3- هنگام امضا، نام و نام خانوادگی خود را نیز کنار آن، به عنوان بخشی از امضا بنویسید؛ یعنی اگر امضای شما از یک عبارت (نام و نام خانوادگی) و یک شکل (شکل امضا) باشد، امکان جعل امضا، کاهش می یابد و در صورت جعل، اثبات و شناسایی جاعل ساده تر خواهد بود.

4- روی چک دقیقا قید کنید، چک بابت چه معامله و یا تعهدی صادر شده است

5- از چک هایی که صادر می کنید، اسکن یا عکس تهیه و در بایگانی خود، نگه داری کنید.

6- مبلغ و تاریخ صدور و گیرنده چک را روی قسمت جدانشدنی دسته چک بنویسید.

2005

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه