به گزارش سرویس کشکول جام نیوز، میمون امپراطور تامارین ( به انگلیسی : Emperor Tamarin Monkey ) این میمون در شرق پرو،شمال بولیوی و جنوب غربی آمازون زندگی می کند.خصیصه ی بارز این پستاندار سبیل های سفید رنگ و بسیار بلندش است. رنگ این میمون خاکستری است و لکه هایی در قسمت قفسه ی سینه اش دیده می شود. غذای این حیوان میوه و حشره است.
 
 
لطفا برای مشاهده و دانلود تصاویر بر روی هر کدام کلیک کنید
 

 

میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 1 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 2 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 3 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 4

میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 5 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 6 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 7 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 8

میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 9 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 10 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 11 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 12

 

میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 13 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 14 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 15 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 16

میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 17 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 18 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 19 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 20

میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 21 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 22 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 23 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 24

میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 25 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 26 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 27 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 28

میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 29 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 30 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 31 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 32

میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 33 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 34 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 35 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 36

میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 37 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 38 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 39 میمونی که به سبیل اش می نازد + تصاویر - تصویر 40
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه