کلایو پالمر یک رویای غرق نشدنی دارد: تایتانیک دو که در سال 2018 سفرش را آغاز خواهد کرد. این تاجر استرالیایی برنامه ریزی پروژه تایتانیک دو را در سال 2012 آغاز کرد اما راه اندازی اولیه پروژه به تعویق افتاد. اکنون، 106 سال پس از پایان نابهنگام تایتانیک اصلی، تایتانیک دو قرار است سفر خود را از جیانگ سو در شرق چین به سمت دبی آغاز کند. البته تایتانیک جدید دارای روش های مدرن تخلیه، کنترل ماهواره ای، سیستم های رادار و ناوبری دیجیتال و همه چیزهایی است که از یک کشتی قرن بیست و یکمی انتظار می رود. ب ...


مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! +تصاویر

کلایو پالمر یک رویای غرق نشدنی دارد: تایتانیک دو که در سال 2018 سفرش را آغاز خواهد کرد. این تاجر استرالیایی برنامه ریزی پروژه تایتانیک دو را در سال 2012 آغاز کرد اما راه اندازی اولیه پروژه به تعویق افتاد. اکنون، 106 سال پس از پایان نابهنگام تایتانیک اصلی، تایتانیک دو قرار است سفر خود را از جیانگ سو در شرق چین به سمت دبی آغاز کند.

البته تایتانیک جدید دارای روش های مدرن تخلیه، کنترل ماهواره ای، سیستم های رادار و ناوبری دیجیتال و همه چیزهایی است که از یک کشتی قرن بیست و یکمی انتظار می رود. به طور مثال، تایتانیک دو گنجایش 2700 قایق نجات برای 2435 خدمه خود دارد در حالیکه تایتانیک اصلی 1178 قایق برای 2223 مسافر خود داشت.

مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! +تصاویر

مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! +تصاویر

مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! +تصاویر

مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! +تصاویر

مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! +تصاویر

مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! +تصاویر

مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! +تصاویر

مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! +تصاویر

مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! +تصاویر

مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! +تصاویر

مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! +تصاویر

مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! +تصاویر

مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! +تصاویر

مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! +تصاویر

مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! +تصاویر

منبع: برترین ها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه