مانکن انگلیسی لحظه زایمان خود را فروخت!! + عکس


جوسی کانینگهام یک مدل در انگلستان می باشد. او این روزها اخرین ماه های دوران بارداری اش را سپری می کند و برای تامین هزینه زایمانش دست به کار عجیبی زده است.
او 4 بلیط به مبلغ هرکدام 10هزار پوند در نظر گرفته و آنها را به فروش گذاشت تا هرکسی که دوست دارد با پرداخت مبلغ مورد نظر بتواند لحظه زایمان او را بصورت زنده و از نزدیک مشاهده نماید!!نکته قابل توجه این است که این 4 بلیط در زمانی کمتر از 15 دقیقه به فروش رفته اند.
این مدل 23 ساله اعلام کرده است که بخشی از این 40هزار پوند را برای هزینه زایمان و مابقی آن را برای زندگی فرزندش پس انداز خواهد کرد.کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه