مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال ...

مانور آتش‌نشانی در برف و یخبندان توچال

جامعه > سرگرمی - آتش‌نشان‌های ایستگاه 64 و گروه امداد و نجات کوهستان صبح سه‌شنبه بیست و هفتم بهمن نخستین مانور امداد و نجات و حمل مصدوم را در ارتفاعات کوه توچال برگزار کردند.
 • مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال

  مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال
  مانور آتش‌نشانی در برف و یخبندان توچال - تصویر 1
 • مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال

  مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال
  مانور آتش‌نشانی در برف و یخبندان توچال - تصویر 2
 • مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال

  مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال
  مانور آتش‌نشانی در برف و یخبندان توچال - تصویر 3
 • مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال

  مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال
  مانور آتش‌نشانی در برف و یخبندان توچال - تصویر 4
 • مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال

  مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال
  مانور آتش‌نشانی در برف و یخبندان توچال - تصویر 5
 • مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال

  مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال
  مانور آتش‌نشانی در برف و یخبندان توچال - تصویر 6
 • مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال

  مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال
  مانور آتش‌نشانی در برف و یخبندان توچال - تصویر 7
 • مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال

  مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال
  مانور آتش‌نشانی در برف و یخبندان توچال - تصویر 8
 • مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال

  مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال
  مانور آتش‌نشانی در برف و یخبندان توچال - تصویر 9
 • مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال

  مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال
  مانور آتش‌نشانی در برف و یخبندان توچال - تصویر 10
 • مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال

  مانور امداد و نجات آتش‌نشانی در ارتفاعات توچال
  مانور آتش‌نشانی در برف و یخبندان توچال - تصویر 11

 

 

 

 

عکس ها: ایسنا

47304

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه