تا به حال دیده اید که دخترها و پسرها چگونه در شرایط مختلف واکنش نشان می دهند؟ واکنش ها کاملا متفاوت است. آنچه که دختر فکر می کند با آنچه که پسر فکر می کند کاملا متفاوت است. حتی کسانی که اطراف یک دختر و پسر هستند با آنها متفاوت برخورد می کنند. رقابت بین دختر و پسر هیچ وقت تمامی ندارد. دخترها: لبخند = کار تمام است. پسرها: احترام + افتخار + عشق + اهمیت = دختر تحت تاثیر قرار گرفت. اسم گذاشتن برای پوشه ها. آرایشگاه رفتن. رانندگی. پسرها: گاز، ترمز، کلاچ. دخترها: لعنتی اینا چین؟!. جستجو در گوگل. ...


فرق دخترها و پسرها در 8 عکس +تصاویر

تا به حال دیده اید که دخترها و پسرها چگونه در شرایط مختلف واکنش نشان می دهند؟ واکنش ها کاملا متفاوت است. آنچه که دختر فکر می کند با آنچه که پسر فکر می کند کاملا متفاوت است. حتی کسانی که اطراف یک دختر و پسر هستند با آنها متفاوت برخورد می کنند. رقابت بین دختر و پسر هیچ وقت تمامی ندارد.

دخترها: لبخند = کار تمام است.

پسرها: احترام + افتخار + عشق + اهمیت = دختر تحت تاثیر قرار گرفت.

فرق دخترها و پسرها در 8 عکس +تصاویر

اسم گذاشتن برای پوشه ها.

فرق دخترها و پسرها در 8 عکس +تصاویر

آرایشگاه رفتن.

فرق دخترها و پسرها در 8 عکس +تصاویر

رانندگی

پسرها: گاز، ترمز، کلاچ

دخترها: لعنتی اینا چین؟!

فرق دخترها و پسرها در 8 عکس +تصاویر

جستجو در گوگل

پسرها: راه حل گرم شدن بیش از اندازه کامپیوتر.

دخترها: کامپیوتر من زیاد گرم میشه. چطور میتونم خنکش کنم آخه این کل زندیگه منه.

فرق دخترها و پسرها در 8 عکس +تصاویر

تفاوت نگاهِ پلیس ها!

فرق دخترها و پسرها در 8 عکس +تصاویر

انواع کیف ها.

فرق دخترها و پسرها در 8 عکس +تصاویر

رازداری.

فرق دخترها و پسرها در 8 عکس +تصاویر

منبع: برترین ها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه