جامعه > سرگرمی - چینی ها برای جلوگیری از ضعیف شدن چشم کودکان روش جالبی را سر کلاسها ابداع کرده اند.

عکسی از روش منحصربفرد چینیها برای عینکی نشدن دانش آموزان - تصویر 1

عکسی از روش منحصربفرد چینیها برای عینکی نشدن دانش آموزان

جامعه > سرگرمی - چینی ها برای جلوگیری از ضعیف شدن چشم کودکان روش جالبی را سر کلاسها ابداع کرده اند.

اینجا مدرسه ابتدایی در منطقه ووهان است و این روش در بین دانش آموزان استان هابی در مرکز چین آزمایش شده و هدف این است که نگذارند دانش آموزان جلوتر از حد معمول به نوشته ها نزدیک شوند.

19 مدرسه این روش را پیش گرفته و به زودی در سایر مدارس نیز اجرا خواهد شد.

عکسی از روش منحصربفرد چینیها برای عینکی نشدن دانش آموزان - تصویر 2

 

منبع: ایمجن چاینا

5656 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه