- دارم حرف میزنم هی زبونم میگیره بابام میگه:چته زبونت بند اومده؟ میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ میخوام حرف بزنم اینجا بد آنتن میده!!!

-

-دارم حرف میزنم هی زبونم میگیره

 بابام میگه:چته زبونت بند اومده؟ میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ میخوام حرف بزنم اینجا بد آنتن میده!!!2- دارم تاریخ تولید و انقضای تن ماهی رو نگاه میکنم  صاحب مغازه میگه : میخوای ببینی فاسد نشده باشه ؟ میگم : پـَـ نـَـ پـَـ میخوام ببینم تاریخ تولدش کیه، واسه تولدش آکواریوم بزرگتر بخرم !

3- فامیلمون اومده میگه:

شما دانشجویی ؟  گفتم پَ نَ پَ پشت کنکور مهد کودک گیر کردم!

4- داشتم یه گربه رو با سبد می بردم، صدای میو میوش کل خیابون رو برداشته بود ...  دختره میگه آخی،گربس؟!  پـَـــ نــه پـَـــ نهنگه اختلال ژنیتیکی داره و صداش اینجوریه

5- اسپری سوسک کش زدم به سوسکه، سوسکه افتاده به پشت دست و پا میزنه...  میگه: داره جون میده..؟  پـَـَـ نَ پـَـَــــ قیافه تورو دیده از خنده ریسه رفته!

6- گدا دستشو دراز کرده برا گرفتن پول...

  یارو میگه: پول می خوای؟  گدا گفت پـَـ نـَـ پـَـ بزن قدش

7- یارو زنگ زده با لحجه شیرین آذری میگه

منزل آقا جوادِ اونجا؟

میگم نخیر.

میگه: اِ، اشتباه گرفتم؟ پَـ نَـ پَـ شما درست گرفتی من اشتباه ورداشتم !

8- ماشن رو پارک کردم ، شمارمو نوشتم گذاشتم زیر برف پاک کن...

زنگ زده میگه: پراید مال شماست؟

پَـ نَـ پَـ ،  بی ام و   بقلی مال منه! شماره مو گذاشتم رو پرایده ریا نشه!

9-یارو دو ساعت داره خودپردازو انگولک میکنه تازه برگشته میگه:

شمام کار دارین ؟

 پَـ نَـ پـَـَـ وایستادیم اینجا پشتکارِ شما رو سرلوحه زندگیمون قرار بدیم

10-دارم قرص میخورم دوستم بهم میگه:

واقعا حالت بده؟

می گم پَـ نَـ َپـ هوس اسمارتیس کردم، نداشتیم، دارم قرص می خورم!!!

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه