به گزارش سرویس کشول جام نیوز، میوهٔ حقیقی دراین درخت محتوی مغز یعنی قسمت خوراکی میوه می باشد. میوه دارای قسمتی لوبیایی شکل، و در انتها نسبتاً طویل و متورم است که در داخل این برآمدگی مغز یا قسمت خوراکی میوه قرار دارد که پس ازرسیدن کامل میوه و برداشت بایستی مغز میوه را برای عرضه به بازار از پوست آن جدا بنمایند.

 

مغز بادام هندی که دارای مقدار زیادی چربی می باشد خیلی زود تند و فاسد می گردد یعنی چربی آن درمجاورت اکسیژن هوا اکسید می شود.نام دیگر بادام هندی میوه کاشو می باشد.

 

لطفا برای مشاهده و دانلود تصاویر بر روی هر کدام کلیک کنید

 

شکل اصلی و اولیه بادام هندی را ببینید +تصاویر - تصویر 1  شکل اصلی و اولیه بادام هندی را ببینید +تصاویر - تصویر 2  شکل اصلی و اولیه بادام هندی را ببینید +تصاویر - تصویر 3

شکل اصلی و اولیه بادام هندی را ببینید +تصاویر - تصویر 4  شکل اصلی و اولیه بادام هندی را ببینید +تصاویر - تصویر 5  شکل اصلی و اولیه بادام هندی را ببینید +تصاویر - تصویر 6

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه