سخـنان حکیـمانه از بـزرگان -بخش چهارم - تصویر 1

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین . اسکاروایلد

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار دهنده است . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

خود را در حالت تسلط بر حوادث ببینید، بشنوید، و احساس کنید. تا اینکه احساسی از اعتماد بصورت شرطی در شما بوجود آید و یقین کنید که با اعتماد به نفس و قدرت می توانید با هر اتفاقی مقابله کنید. آنتونی رابینز

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

تمامی روابط شما از عشق خواهد درخشید . باربارا دی آنجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

تکرار مادر مهارت هاست . دیل کارنگی

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتد. ناپلئون

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

تنها تنهایی کارآمد است که همراه باشد با پژوهیدن و کاویدن در خرد و دانش . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

تنها موسیقی مرا به شناسائی خداوند راهنمائی کرد. دوموسویه

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

بهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند . کنفوسیوس

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان ادب ♦♦♦♦♦♦♦♦

کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان ادب ♦♦♦♦♦♦♦♦

وظیفه ای را که از همه به شما نزدیک تر است انجام دهید. گوته

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان ادب ♦♦♦♦♦♦♦♦

حاصل من از فضل فقط این شدکه بر جهل خود دانا شوم. بقراط

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان ادب ♦♦♦♦♦♦♦♦

جایی که شمشیر است آرامش نیست . ارد بزرگ

گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل

منبع: مبفا

تگ ها : ناپلئون دکتر شریعتی و..) ، سخنان ناب از بزرگان(ارد بزرگ ، جملات قصار زیبا از بزرگان جهان ، اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است(ناپلئون) ، سخنان بزرگان جهان ، ضرب المثل ایرانی و چینی ،
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه