قبل از پرداختن به اين روشهاي رهايي بخش بهتر است يك نكته را به خاطر بسپاريد كه سرما خوردگي را نمي توان درمان كرد. بايد دوره زماني فعاليت ويروس و واكنش بدن نسبت به آن به طور طبيعي طي شود. اما فراموش نكنيد كه مي توان اين مراحل و دوره زماني را كوتاه كرد و به عبارتي سرعت بخشيد.

قبل از پرداختن به اين روشهاي رهايي بخش بهتر است يك نكته را به خاطر بسپاريد كه سرما خوردگي را نمي توان درمان كرد. بايد دوره زماني فعاليت ويروس و واكنش بدن نسبت به آن به طور طبيعي طي شود. اما فراموش نكنيد كه مي توان اين مراحل و دوره زماني را كوتاه كرد و به عبارتي سرعت بخشيد.


1-    زينك يا روي: ماده معدني روي به صورت قرص مكيدني غير تجويزي، اسپري و ژل بيني موجود است. اين ماده معدني با جلوگيري از تشكيل پروتئين مورد نياز ويروس هاي سرما خوردگي براي تكثير ، وارد عمل مي شود. علي رقم بحث هاي فراوان در مورد نقش درماني روي در سرماخوردگي، بايدگفت كه مطالعات علمي در اين زمينه اندك است. بعضي از مطالعات مدعي است كه فرم قرص مكيدني روي براي درمان موثرتر عمل مي كند و بعضي ديگر معتقدند كه ژل بيني اين ماده بهتر است. 
2-    ويتامين C: طرفداران اين ويتامين معتقدند كه اين مكمل ويتاميني سرماخوردگي را از همان شروع و آغاز نابود مي كند. البته بعضي از محققان معتقدند كه اين ويتامين نقشي در كوتاه كردن دوره سرماخوردگي ندارد. در مطالعه اي ديگر ثابت شده كه مصرف ويتامين C بعد از شروع سرماخوردگي باعث كوتاه شدن دوره بيماري و يا حتي شدت آن نمي شود. اما اگر به طور روزانه مصرف شود مي تواند به مقدار كمي دوره بيماري را كوتاه كند. (در بزرگسالان 8% و در بچه ها14%). اما بايد گفت كه اغلب مطالعات مدعي است كه ويتامين c نقش پيش گيرنده ندارد و تنها به مقدار كم در درمان سرماخوردگي موثر است. 
3-    سرخارگلEchinacea  : مانند ويتامين c، اين داروي گياهي نيز در بين متخصصان سرماخوردگي طرفدار بسيار دارد. در واقع طرفداران اين داروي گياهي معتقدند كه اين گياه سيستم ايمني بدن را ارتقا مي بخشد. بنابر اين در پيشگيري از بيماري مفيد است. در مطالعه اي ثابت شده كه اين دارو باعث كاهش شدت و پيشرفت بيماري تا 58% و كاهش دوره سرماخوردگي مي شود. 
4-    سوپ مرغ: طرفداران اين غذا معتقدند كه خوردن سوپ باعث تسكين التهاب ناشي از سرماخوردگي مي شود. در واقع علائم را برطرف مي كند. همچنين آب از دسته رفته بدن را در هنگام سرماخوردگي و آنفولانزا جبران مي كند. 
روشهاي پيشگيري از سرماخوردگي


متخصصان معتقدند كه شستن دست ها به صورت مرتب و بعد از تماس با اشيا و سطوح بهترين روش پيشگيري در فصل شيوع سرما خوردگي است. ويروس هاي سرما خوردگي در همه جا وجود دارد، حتي روي كنترل تلويزيون يا كليد برق. ويروس معمولا از طريق تماس دست آلوده با چشم و بيني وارد بدن مي شود. ويروس به تنهايي از طريق هوا انتقال نمي يابد . بلكه به روش هاي گفته شده وارد بدن مي شود. تنفس در هواي مرطوب و مصرف مايعات به اندازه كافي روشي ديگر براي پيشگيري است. 
اما با تمام اين اوصاف همان طور كه در ابتداي مطلب بيان شده سرما خوردگي غير قابل درمان است و بايد دوره خود را طي كند. اين دوره معمولا 10روز است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه