به گزارش سرویس کشکول جام نیوز، حدود ۶۰۰ میلیون گربه امروزه در سراسر دنیا پراکنده‌اند و تقریباً در هر جایی که انسان‌ها زندگی می‌کنند، بود و باش دارند. نسل تقریباً تمامی این گربه‌ها به پنج گربه دشتی ماده از زیرگونه گربه دشتی آفریقایی می‌رسد که حدود ده هزار سال پیش در خاورمیانه زندگی در کنار انسان‌ها را برگزیدند.

 

گربه حیوانی عموما مستبد خود پسند راحت طلب فضول مغرور زود آشنا و نمک نشناس توصیف می شود. این حیوان مرموز و اسرار آمیز علیرغم بی صفتی اش از حیوانات مفید به شمار می رود علاوه بر این حیوانی زیبا و ملوس است که با حرکات و سکنات دلنشین مایه انبساط خاطر صاحب خود می شود. از شگفتیهای گربه این که همیشه در حال استراحت است معهذا هر لحظه که بخواهد مانند پلنگ چابک و چالاک می شود.

 

برای گربه‌ها زندگی در نزدیکی انسان و دیگر موجوداتی که با انسان زندگی می‌کنند کاملاً به صورت یک همزیستی درآمده و این نتیجه هزاران سال تکامل تدریجی این حیوان است. با این حال اجتماع پذیری گربه به ندرت به نژادهای وحشی این حیوان منتقل شده‌ است. گربه به عنوان یک حیوان تکامل یافته می تواند بصورت وحشی زندگی کند و این سرشت موکد آن است که گربه ها می توانند براحتی از خود محافظت کنند. یکی از نکات جالب رفتار گربه ها، همزیستی آنها با خیلی از موجوداتی است که بصورت عادی غالب و مغلوب یکدیگر به حساب می آیند. تصاویر زیر را ببینید تا به رفتار زیرکانه گربه ها ایمان بیاورید که آنها حتی الامکان درخواست دوستی از هیچ موجودی را رد نمی کنند ...

 

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 1

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 2

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 3

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 4

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 5

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 6

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 7

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 8

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 9

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 10

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 11

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 12

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 13

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 14

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 15

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 16

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 17

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 18

دوستان عجیب و نامتعارف گربه ها! +تصاویر - تصویر 19

 

206

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه