جشنواره پخت بزرگترین بریانی جشنواره پخت بزرگترین بریانی جشنواره پخت بزرگترین بریانی ...

جشنواره ای برای پخت بزرگترین بریانی در اصفهان

جامعه > سرگرمی - جشنواره پخت بزرگترین بریانی صبح امروز جمعه با حضور شهروندان در اصفهان برگزار شد

 


عکسها: ایسنا
47282

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه