واكسناسيون كودكان مي تواند باعث پيشگيري از بيماريهاي خطرناك شود. با اين حال بسياري از والدين به خاطر تصورات غلط مي توانند مانع از اين پيشگيري مفيد شوند.

واكسناسيون كودكان مي تواند باعث پيشگيري از بيماريهاي خطرناك شود. با اين حال بسياري از والدين به خاطر تصورات غلط مي توانند مانع از اين پيشگيري مفيد شوند.

1-تصوراتي غلط همچون:

 واكسن هاي كودكي باعث پيشگيري و حمايت از بسياري بيماريهاي كشنده همچون ديفتري، سرخچه، مننژيت، فلج اطفال، سياه سرفه و كزاز شود . اگر اين بيماري ها به نظر غير شايع مي رسد و يا حتي اسم بعضي از آنها را نيز تاكنون نشنيده ايد به اين معناست كه واكسناسيون باعث اين امر شده است. اگر ايمني سازي متوقف شود اين بيماري ها به سرعت و با همان گستره قبلي مجددا شايع مي شود.


2-عوارض جانبي واكسن خطرناك است:

 هر واكسني داراي عوارض جانبي است. اين عوارض معمولا خفيف است ، مثل تب پايين ، درد ،قرمزي و تورم محل تزريق. بعضي واكسن ها باعث سردرد موقت، سرگيجه، خستگي و از دست دادن اشتها مي شود. به ندرت ممكن است كودكي عكس العمل شديد و آلرژيك مثل تشنج از خود نشان دهد. اگر چه اين عوارض جانبي نادر مي تواند نگران كننده باشد، با اين حال فوايد بيشمار واكسن را نبايد ناديده گرفت. البته كودكاني كه به تركيبات واكسن آلرژي دارند نبايد واكسينه شوند. بعلاوه اگر كودك شما نسبت به واكسن ويژه اي عكس العمل تهديد كننده نشان داد، دوز بعدي به او داده نخواهد شد.


3- واكسن باعث اوتيسم مي شود: 

علي رقم بحث هاي فراوان راجع به اين موضوع ، محققان تا كنون ارتباط موثري بين واكسن و اوتيسم نيافته اند. اگر چه نشانه هاي اوتيسم ممكن است بلافاصله بعد از تزريق واكسن هايي نظير سرخك، اوريون و سرخچه در بعضي از كودكان ظاهر شود ولي اين امر فقط مي تواند يك تصادف باشد.(ا وتيسم  يا درخودماندگي بيماري رواني است كه از ارتباط افراد با دنياي خارج جلوگيري ميكند. )


4-واكسناسيون بسيار زود شروع مي شود:

 واكسناسيون سريع- بلافاصله بعد از تولد- ضروري است زيرا بعضي بيماري ها ممكن است در نوزادان خيلي جوان بروز كند و عوارض بسيار شديدي به همراه داشته باشد. اگر واكسناسيون كودك را به تعويق اندازيد ممكن است خيلي دير شود.


5-از قلم انداختن واكسن در صورت نگراني مانعي ندارد:

به طور كلي از قلم انداختن واكسن كار صحيحي نيست و كودك را در مقابل بيماريهاي خطرناك آسيب پذير مي كند. بعلاوه در نظر داشته باشيد كه براي كودكاني كه به دلايل پزشكي نمي توانند واكسن خاصي را دريافت كنند يا دچار حساسيت نسبت به واكسن هستند ، تنها راه ممكن مراقبت از آنها در مقابل بيماري ، ايمني و سلامت اطرافيانشان است. اگر در مورد بعضي از واكسن ها دچار شك و ترديد هستيد با پزشك كودكان مشورت كنيد. اگر واكسناسيون كودكتان از برنامه خارج شد و به تعويق افتاد معمولا واكسناسيون جبراني موجود است و لازم نيست كه دوز اوليه بعضي از واكسن ها تكرار شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه