تابستان می تواند یکی از فرصتهای شروع برای هر کاری باشد ولی فعالیت علمی می تواند در راس این فعالیتها قرار بگیرد مهم نیست که چند روز از تابستان و فرصت طلایی آن سپری شده است مهم این است که از زمان باقیمانده حداکثر بهره و استفاده را ببریم.

تابستان می تواند یکی از فرصتهای شروع برای هر کاری باشد ولی فعالیت علمی می تواند در راس این فعالیتها قرار بگیرد مهم نیست که چند روز از تابستان و فرصت طلایی آن سپری شده است مهم این است که از زمان باقیمانده حداکثر بهره و استفاده را ببریم.
هم اکنون شروع کنید و برای زمان باقی مانده برنامه ریزی کنید اگر امکان دارید کلاسهای زبان خارجی و یا مهارت کار با کامپیوتر را در الویت قرار دهید.

ارزش زمان و وقت را آدمی به آن می بخشد پس زمان را مثل طلا ارزشمند تلقی کنید و از آن بهره ببرید.
ببینید برای اهداف خود به چه میزان زمان نیاز دارید زمان مورد نیاز، زمان طلایی شماست.
برنامه ریزی صحیح می تواند از دوباره کاری های شما جلوگیری کند و احتمال برخورد با مشکلاتی را که از قبل پیش بینی نشده اند را کاهش دهد.

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه