يك روانپزشك كودكان در رابطه با شايع‌ترين اختلالات رواني در كودكان گفت: مطالعات نشان مي‌دهد؛ چهار تا شش درصد كودكان دانش‌آموز مقطع ابتدايي شهر تهران مبتلا به بيماري بيش فعالي هستند.

يك روانپزشك كودكان در رابطه با شايع‌ترين اختلالات رواني در كودكان گفت: مطالعات نشان مي‌دهد؛ چهار تا شش درصد كودكان دانش‌آموز مقطع ابتدايي شهر تهران مبتلا به بيماري بيش فعالي هستند. 

كتايون خوشابي، روانپزشك كودكان در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: اختلال بيش فعالي و كمبود تمركز از شايع‌ترين اختلالات روانپزشكي در كودكان است. 

وي در اين باره ادامه داد: با توجه به شدت علائم مربوط به اختلال بيش فعالي، تقريبا بيش از 50 درصد مراجعه‌كنندگان به مراكز روانپزشكي كودك و نوجوان را مبتلايان به اختلال بيش فعالي و كمبود توجه تشكيل مي‌دهد. 

دكتر خوشابي با اشاره به شايع‌ترين نوع اختلال بيش فعالي گفت: شايع‌ترين نوع اين اختلال در كودكاني است كه دچار پرتحركي، عملكرد تكانشي و اختلال توجه و تمركز هستند كه حدود 50 تا 55 درصد مبتلايان به بيش فعالي را شامل مي‌شوند. همچنين در 30 درصد اين اختلالات كودك تنها داراي علائم بيش فعالي و اعمال تكانشي است در حالي كه 10 تا 15 درصد مبتلايان فقط كمبود توجه و تمركز دارند. 

عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي درباره علائم شايع اين اختلال گفت: كودكان مبتلا به بيش فعالي غالبا در حال تحرك، دويدن و پريدن هستند. معمولا كلاس درس را بدون اجازه ترك مي‌كنند. بازي‌ها و فعاليت‌هاي اين كودكان معمولا پر سر و صدا است و زياد صحبت مي‌كنند. آنها از توجه به جزييات ناتوان هستند و هنگام صحبت مستقيم با آنها، به نظر مي‌رسد كه گوش نمي‌كنند. 

وي ادامه داد: كودكان داراي اختلال بيش فعالي اغلب قادر به پيگيري دستورات و اتمام كارها نيستند و معمولا از فعاليت‌هايي كه نياز به كوشش ذهني دارد اجتناب مي‌كنند. آن‌ها معمولا بي‌صبر و فراموش‌كار هستند و عواقب رفتار خود را پيش‌بيني نمي‌كنند. 

دكتر خوشابي، احتمال ايجاد اين بيماري را در پسران بيش از دختران دانست و گفت: اختلال بيش فعالي در پسران حدود 4 تا 5 برابر بيشتر از دختران است و معمولا سن شروع علائم از سه سالگي به بعد است، همچنين ��حتمال بروز اين بيماري در پسران اول خانواده بيشتر است. 

روانپزشك كودكان افزود: اين كودكان معمولا به علت شلوغي و بر هم زدن نظم كلاس اغلب توسط اوليا مدارس و خانواده سرزنش و تحقير مي‌شوند و چون معمولا كارها و فعاليت‌هايشان را نيمه تمام رها مي‌كنند؛ بيشتر در معرض مقايسه با خواهران و برادران خود از طرف والدين قرار مي‌گيرند. 

وي خاطرنشان كرد: با توجه به علائم و عوارض ناشي از اين اختلال مانند انواع بد رفتاري و بي‌توجهي به كودك كه در نهايت منجر به كاهش حس احترام به خود و اعتماد به نفس در اين كودكان مي‌شود؛ ضروري است كه اين كودكان تحت درمان قرار بگيرند. 

اين روانپزشك كودك به موثرترين روش درمان مبتلا به اختلال بيش فعالي اشاره كرد و گفت: در درمان اين كودكان از داروهاي خاصي استفاده مي‌شود كه حدود 75 درصد كودكان تحت درمان، نسبت به اين داروها پاسخ مثبت مي‌دهند. همچنين رفتار درماني براي خود اين كودكان و استفاده از روش‌هاي فرزند پروري موثر براي والدين آن‌ها توصيه مي‌شود. 

دكتر خوشابي درباره علت ايجاد اين اختلال گفت: علت اصلي اين اختلال شناخته شده نيست، اما عوامل متعدد ژنتيكي، رشدي، عوامل عصبي – شيميايي، عوامل عصبي – فيزيولوژيكي و عوامل اجتماعي – روانشناختي در ايجاد اين اختلال موثر هستند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه