متخصصان کالج کینگ لندن در یک مطالعه جدید تاکید کردند که سیگار با تخریب حافظه و قدرت یادگیری و استدلال، مغز را از بین برده و تحلیل می‌برد. این مطالعه که روی 8800 داوطلب 50 سال به بالا انجام گرفته نشان داد افزایش فشار خون و اضافه وزن نیز ظاهرا روی مغز تاثیر مخرب دارند

متخصصان کالج کینگ لندن در یک مطالعه جدید تاکید کردند که سیگار با تخریب حافظه و قدرت یادگیری و استدلال، مغز را از بین برده و تحلیل می‌برد. این مطالعه که روی 8800 داوطلب 50 سال به بالا انجام گرفته نشان داد افزایش فشار خون و اضافه وزن نیز ظاهرا روی مغز تاثیر مخرب دارند، اما اثرات سوء آنها به مراتب کمتر از سیگار است. کارشناسان تاکید کردند که مردم باید آگاه شوند که الگوی زندگی غلط و ناسالم نه تنها به جسم بلکه به ذهن و مغز نیز آسیب وارد می‌کند. شرح این مطالعه در مجله «سن و سالمندی» منتشر شده است. متخصصان کالج کینگ به بررسی ارتباط بین احتمال سکته قلبی و مغزی و وضعیت مغز پرداختند. در ابتدا اطلاعات مربوط به آزمایشات مغزی این افراد جمع آوری و بررسی شد و سپس در چهار سال و هشت سال آینده تمام آزمایشات دوباره تکرار شد. نتایج این بررسی‌ها نشان داد که افزایش خطر سکته قلبی و مغزی به طور کلی ارتباط قوی و بارز با کاهش توان ذهنی دارد. علاوه بر این معلوم شد که بین سیگار کشیدن و کاهش توان ذهنی و تحلیل رفتن مغز ارتباط آشکار و دائمی وجود دارد. این متخصصان می‌گویند استعمال سیگار از عوامل موثر و جدی در کاهش کارآیی مغز است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه