اقدام دختران چینی مجرد در پی شوهران خیالی خود +تصاویر - تصویر 1

دوستیابی در فضای مجازی مانند میدان مینی می ماند که برای افراد بسیار خطرناک است.از این رو تعدادی از دختران و پسران مجرد چینی اخیرا نامزد مورد علاقه خود را طراحی می نمایند و با شوهر خیالی خود به خیابان یا به خرید می روند.این نوع گرایش جوانان مجرد "وای فرند"نامیده می شود.در این گرایش جوانان مجرد با فرد خیالی خود به رابطه می پردازند.تعدادی از افراد تصاویر خود را به همراه نامزدهای خیالی در فضای مجازی منتشر نموده اند.

اقدام دختران چینی مجرد در پی شوهران خیالی خود +تصاویر

برای اولین بار این نوع گرایش در قسمتهای جنوب شرقی چین در ایالت فوجیان گسترده شد.از پایه گذاران این روند می توان به دو فرد مجرد به نام های "هسین هسو و کائی لو اشاره کرد که نامزدهای خیالی خود را برای یکدیگر به اشتراک می گذاشتند.کائی در این باره می گوید:هنگامی که مرد خیالی قدرتمندی را در کنار خود حس می کنم راحتی خوبی به من دست می دهد و اوقات خوبی را در کنار او سپری می نمایم.انرا با دیگران به اشتراک می گذارم و با دوستان در مورد او به چت کردن می پردازم.

اقدام دختران چینی مجرد در پی شوهران خیالی خود +تصاویر

اقدام دختران چینی مجرد در پی شوهران خیالی خود +تصاویر

اقدام دختران چینی مجرد در پی شوهران خیالی خود +تصاویر

اقدام دختران چینی مجرد در پی شوهران خیالی خود +تصاویر

اقدام دختران چینی مجرد در پی شوهران خیالی خود +تصاویر

اقدام دختران چینی مجرد در پی شوهران خیالی خود +تصاویر

اقدام دختران چینی مجرد در پی شوهران خیالی خود +تصاویر

اقدام دختران چینی مجرد در پی شوهران خیالی خود +تصاویر

اقدام دختران چینی مجرد در پی شوهران خیالی خود +تصاویر

اقدام دختران چینی مجرد در پی شوهران خیالی خود +تصاویر

گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل

منبع: پارس ناز

تگ ها : دختران چینی مجرد در پی شوهران خیالی ، اقدام دختران چینی مجرد ، اقدام دختران چینی مجرد در پی شوهران خیالی ، اقدام دختران چینی مجرد در پی شوهران خیالی خود ، شوهران خیالی ،
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه