استعفای نماینده مجلس ژاپن بدلیل گفتن این جمله به همکار زن: بهتر بود به جای مجرد ماندن ازدواج می کردی

جامعه > سرگرمی - ایرنا نوشت:

ژاپنی ها افزون بر شهرت در فناوری های پیشرفته، مقید به انجام رفتارهای اجتماعی پسندیده شناخته می شوند و اگر مرتکب اشتباه شوند، بهای اخلاقی آن، یعنی عذرخواهی آشکار را می پردازند و حتی در صورت داشتن سمت، استعفا می دهند، بدون اینکه بخواهند توجیه کنند.

در تازه ترین اقدام از این رفتار نیکو، یک نماینده مجلس ژاپن وابسته به حزب حاکم بابت خطای گفتاری در برابر همکار زن خود، علاوه بر عذرخواهی رسمی، از سمت نمایندگی نیز استعفا داد.

به گزارش رسانه ها، سانزوکی از حزب لیبرال دموکرات در یک مجادله کلامی و برای ساکت کردن نماینده زن گفته بود: بهتر بود ازدواج می کردید و شاید دلیل مجرد ماندن شما، ناتوانی در بچه دار شدن است.

سانزوکی پس از این توهین، محل مجلس را ترک می کند، ولی روز بعد پس از حضور در محل کار، به عنوان نخستین اقدام استعفا می دهد و سپس از همکاران خود می خواهد، شاهد عذرخواهی رسمی اش از نماینده زن باشند به عنوان اعلام پوزش رسمی، تعظیم می کند.


23231

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه