پدره و پسره رو ببین که چه کردن همه رو دیونه کردن

از پدره خوشتون اومد یا پسره؟؟؟؟ 

پدر  و  پسر
 ------------------
پدر : بدو یه نوشابه واسم بگیر
پسر:کولا یا پپسی
پدر:کولا
... پسر:دایت یا عادی
پدر:دایت
... پسر:قوطی یا شیشة
پدر:قوطی
پسر:کوچک یا بزرگ
پدر:اصلا نمیخام واسم آب بیار
پسر:معدنی یا لوله کشی
پدر: اب معدنی
پسر:سرد یا گرم
پدر:میزنمتا
پسر:با چوب یا دمبای
پدر:حیوون
پسر:خر یا سک
پدر:گمشو از جلو چشام
پسر: پیاده یا با دو
پدر:با هر جی برو فقط نبینمت
پسر:باهام میای یا تنها برم
پدر:میام میکشمت ا
پسر: با چاقو یا ساطور
پدر:ساطور
پسر:قربانیم میکنی یا تیکه تیکه
پدر:خدا لعنتت کنه قلبم وایساد
پسر: ببرمت دکتر یا دکترو بیارم اینجا  
.................................................................از پدره خوشتون اومد یا پسره؟


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه