احادیثی از حضرت محمّد (ص) و امام جعفر صادق (ع) میلاد با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر دوستداران جهان عدل و رحمت ، عزت و غیرت ، صلح و شرافت ، آزادی و برابری ، صداقت و راستگویی ، وحدت و یکرنگی مبارک باد.


احادیثی از حضرت محمّد (ص) و امام جعفر صادق (ع)
میلاد با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر دوستداران جهان عدل و رحمت ، عزت و غیرت ، صلح و شرافت ، آزادی و برابری ، صداقت و راستگویی ، وحدت و یکرنگی مبارک باد.
در این مطلب احادیثی گهر بار از پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق (ع) گردآوری شده است.

 حضرت محمّد (ص) :
برترین ایمان آن است که بدانی خداوند همه جا با توست (کنزل العمال، 66)
...........................................
 حضرت محمّد (ص) :
هر گاه بنده دروغ بگوید، از بوى گندى که پدید آورده‏است، فرشته به مسافت یک میل از او فاصله گیرد.
دروغ، درى از نفاق(5122/11؛ الترغیب والترهیب: 597/3)
...........................................
حضرت محمّد (ص) :
دروغ، درى از درهاى نفاق است. (5122/11؛ کنزالعمال: 8212)
...........................................
حضرت محمّد (ص) : 
دروغ، چه جدّى و چه شوخى آن، درست نیست. همچنین درست نیست که مرد به فرزند خود وعده‏اى بدهد وبه آن عمل نکند. همانا راستگویى، به نیکى رهنمون مى‏شود و نیکى به بهشت هدایت مى‏کند و دروغ به‏ناراستى و انحراف مى کشاند و ناراستى و انحراف به آتش رهنمون مى شود. (51260/11؛ کنزالعمال: 8217)
..........................................

 حضرت محمّد (ص) :
واى بر کسى که براى خنداندن مردم دروغ بگوید، واى بر او، واى بر او. (5126/11؛ کنزالعمال: 8215)
...........................................

حضرت محمّد (ص) :
ناتوان ترین مردم کسى است که از دعا کردن ناتوان باشد. (1646/4؛ امالى طوسى: 89)
...........................................

 حضرت محمّد (ص) :
خداوند عزّ و جل نفرت دارد از مردى که در خانه‏اش بر او حمله کنند و او نجنگد. (6874/14؛ عیون اخبارالرضا)ع): 28/2)
...........................................

حضرت محمّد (ص) :
زیرک‏ترین شما کسى است که بیشتر از دیگران به یاد مرگ باشد ودور اندیش‏ترین شما آماده‏ترینتان براى آن‏است. (1142/3؛ اعلام الدین: 333)
...........................................
حضرت محمّد (ص) :
نخستین کسى که به دوزخ مى‏رود فرمانرواى قدرتمندى است که دادگرى نکند و توانگرى که حقوق مالى خودرا نپردازد و تهیدست متکبّر. (890/2؛ عیون اخبارالرضا)ع): 28/2)
...........................................
حضرت محمّد (ص) : 
هر که براى دیدن برادر مؤمن خود - و نه به قصد نیاز خواهى - به خانه او رود، از دیدارکنندگان خدا انگاشته شود وسزاوار است بر خدا که دیدار کننده خود را گرامى دارد. .(2276/5؛ بحار: 192/77)
...........................................
حضرت محمّد (ص) : 
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله بر دیوانه‏اى گذشت و پرسید: او را چه شده‏است ؟ عرض شد: او دیوانه است. فرمود: نه،او آسیب دیده‏است. دیوانه کسى است که دنیا را بر آخرت برگزیند. (830/2؛ مشکاة الانوار: 270). 12. کیفر زورگویى زودتر از کیفر هر کردار زشت دیگرى دامنگیر انسان مى‏شود. (524/2؛ کافى: 327/2)
...........................................

حضرت محمّد (ص) :
خداوند متعال زیباست، زیبایى را دوست دارد و دوست دارد اثر نعمت خود را در بنده‏اش ببیند. او فقر وفقرنمایى را دشمن دارد. (772/2؛ کنزالعمال: 1716)
...........................................

 امام جعفر صادق (ع)
هر که خدا رابشناسد ترس او در دلش می افتد و هر از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز می ماند.  (جهاد النفس، ص 83)
...........................................

امام جعفر صادق (ع)
شیعیان ما را در سه چیز بیازمایید :در مواظـبـت بر اوقـــات نمـــازها ، در نگهدارى اسرارشان از دشمنان ما و در همدردى و کمک مالى به برادرانشان (میزان الحکمه، باب صفات الشّیعه)
...........................................

امام جعفر صادق (ع)
نزدیکترین حالات بنده به پروردگار حالت سجده است.  (ثواب الاعمال و عقاب الاعمال)
...........................................

امام جعفر صادق (ع)
از دو مسلمان که به هم برخورد می کند آن که دیگری را بیشتر دوست دارد بهتر است .

اصول کافی ، ج 3 ، ص 193
...........................................

امام جعفر صادق (ع):  
همه خیر در خانه ای نهاده شده و کلیدش را زهد و بی رغبتی به دنیا قرار داده اند .   اصول کافی ، ج 3 ، ص 194
...........................................

امام جعفر صادق (ع)
چنان از خدا بترس که گویا او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند . اصول کافی ، ج 3 ، ص 110
...........................................

امام جعفر صادق (ع)
امیرالمؤمنین علیه السلام  می فرمود : بهترین عبادت عفت است . اصول کافی ، ج 3 ، ص 125
...........................................

 امام جعفر صادق (ع)
پیامبر خدا فرمود : هر که گناهی را برای خدا و ترس از او ترک کند خدا او را در روز قیامت خشنود گرداند. اصول کافی ، ج 3 ، ص 128
...........................................-
 امام جعفر صادق (ع):
خداوند متعال فرموده است : بنده من با چیزی محبوبتر از انجام واجبات به من دوستی نکند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص 129
...........................................
امام جعفر صادق (ع)
عبادت کنندگان سه دسته اند : گروهی خدای متعال را از ترس عبادت کنند و این عبادت بردگان است ، گروهی خدای متعال را به طمع ثواب عبادت کنند و این عبادت مزدوران است . دسته ای خدای متعال را برای دوستیش عبادت کنند و این عبادت آزادگان و بهترین عبادت است . اصول کافی ، ج 3 ، ص 131
...........................................
امام جعفر صادق (ع)
اهل دوزخ از اینرو در دوزخ جاودان باشند که نیت داشتند اگر در دنیا جاودان باشند همیشه نافرمانی خدا کنند و اهل بهشت از اینرو در بهشت جاودان باشند که نیت داشتند اگر در دنیا باقی بمانند همیشه اطاعت خدا کنند پس این دسته و آن دسته به سبب نیت خویش جاودانی شدند ، سپس قول خدای تعالی را تلاوت نمود : بگو هرکس طبق طریقه خویش عمل می کند . فرمود : یعنی طبق نیت خویش . اصول کافی ، ج 3 ، ص 135 - 136
...........................................

 امام جعفر صادق (ع)
سه چیز از علامات مؤمن است : شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا .
اصول کافی ، ج 3 ، ص 192
...........................................
 امام جعفر صادق (ع)
هر مؤمنی به بلائی گرفتار شود و صبر کند ، اجر هزار شهید برای اوست .

اصول کافی ، ج 3 ، ص 146
...........................................

 امام جعفر صادق (ع)
سلیمان دیلمی می گوید : به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم فلانی در عبادت و دیانت و فضیلت چنین و چنان است . فرمود : عقلش چگونه است ؟ گفتم نمی دانم . فرمود : پاداش به اندازه عقل است . اصول کافی ، ج 1 ، ص 12
...........................................

امام جعفر صادق (ع):
از دو صفت پرهیز کن که هرکس هلاک شد به خاطر این دو صفت بود . بپرهیز از این که طبق رأی و نظر خویش به مردم فتوی دهی یا به آنچه نمی دانی عقیده دینی پیدا کنی .اصول کافی ، ج 1 ، ص 52

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه