نبرد هزارپا داخل شکم مار هزارپای قورت داده شده با پاره کردن شکم مار، بیرون آمد. نبرد هزارپا داخل شکم مار هزارپای قورت داده شده با پاره کردن شکم مار، بیرون آمد. ...

اتفاق غیر منتظره برای مار جوانی که یک هزارپا را خورد؛ ببینید

جامعه > سرگرمی - هزارپای قورت داده شده با پاره کردن شکم مار، بیرون آمد.

 

 

 

آنچه می بینید داستان واقعی رخ داده میان مار 20 سانتی و هزارپای 15 سانتی متری است که توسط محققان در گولیم گراند مقدونیه کشف و ضبط شد!

محققان هر دو موجود را مرده یافتند و متوجه شدند مار ماده ترکیده (مار 4.2 گرم) و هزارپا (4.8 گرم) از بدنش بیرون زده است.

ظاهرا اشتباه محاسباتی که مار مرتکب شده باعث این حادثه در منطقه موسوم به گولیم گراد یا جزیره مارها شده و موضوع در مجله اکولوژیا بوسیله محقق صرب لجیلجانا توماسویچ منتشر شده است.

 

 

منبع: دیلی میل

56602 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه